Webinary - nagrania

Widok

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 90 minut Program webinaru: 1. Spotykam się z Pacjentem – i co dalej? 2. Co początkujący logopeda wiedzieć powinien o: Stymulacji rozwoju mowy dziecka, Diagnozie…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Podstawy teoretyczne i terminologiczne Rozwiązania praktyczne: dobór słownictwa, pomoce terapeutyczne Gesty wspierające artykulację Technika słów kluczowych Zalecenia dla rodziców   Osoba…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut 1.Klasyfikacje wędzidełek 2.Badanie wędzidełka języka (prezentowane na pacjencie) 3.Rodzaje zabiegów i ich konsekwencje 4.Przygotowanie pacjenta do zabiegu 5.Opieka pozabiegowa Osoba prowadząca: Aleksandra Rosińska –…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Bajka i jej rola w wychowaniu dziecka. Terapeutyczna i diagnostyczna moc bajek. Metody doboru bajek dla danej grupy dzieci. Sposoby na…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1.Eksperyment sensoryczny - jak działają nasze zmysły? 2.Dziecko a zmysły, czyli sensomotoryczny profil rozwoju dziecka. 3.Jak działa zjawisko centracji i co ma wspólnego z…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 180 minut Program webinaru: Rozwój człowieka według E. Eriksona. Cechy charakterystyczne okresu dojrzewania, objawy kryzysu rozwojowego. Czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży w kontekście…

59.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut 1. Podstawy teoretyczne - terminologia, podział, przyczyny 2. Narzędzia diagnostyczne 3. Badanie logopedyczne: motoryka artykulacyjna, motoryka artykulatorów, przebieg funkcji prymarnych, słuch fonematyczny i inne. 4. Na co…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Krótkie wprowadzenie w świat afazji (różnicowanie afazji od innych zaburzeń mowy u osób dorosłych, przyczyny i objawy afazji). 2. Cel diagnozy funkcjonalnej (wyznaczenie ścieżki…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Dysartria jest zaburzeniem mowy często mylonym z afazją czy apraksją mowy. Może wystąpić w przebiegu wielu chorób ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Istotne jest…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Zaburzenia połykania mają istotny wpływ na jakość życia pacjenta. Niezależnie od tego czy mówimy o dysfagii mechanicznej czy neurogennej, zaburzenia połykania zawsze wpływają na…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut 1. Podstawy teoretyczne – rodzaje dwujęzyczności, modele wychowania w dwujęzyczności. 2. Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego. 3. Diagnoza i projektowanie terapii. 4. Pułapki, trudności i radości terapii dzieci…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webinaru... Czas trwania: 90 minut Program webinaru: 1.Podstawowa wiedza na temat jąkania: - definicja, występowanie i przebieg jąkania, rokowania - odróżnienie jąkania od niepłynności zwykłych, różnicowanie jąkania i…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Program: 1. Jak przeprowadzić diagnozę surdologopedyczną 2. Czym różni się od klasycznej diagnozy logopedycznej 3. Wywiad surdologopedyczny 4. Jakie badania audiologiczne…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom/ uczniom w przedszkolu, szkole, placówce. 2. Forma i treść programów opracowanych przez…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Terminologia logopedyczna i kryteria zaburzeń afatycznych u dzieci. Objawy zaburzeń językowych i trudności komunikacyjne dziecka z afazją motoryczną. Oddziaływania terapeutyczne wspierające kompetencję językową i…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem z autyzmem/Zespołem Aspergera w szkole/przedszkolu masowym. Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu: postrzeganie i przetwarzanie informacji, zaburzenia integracji sensorycznej,…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Przyczyny powstawania dysleksji rozwojowej, czyli o tym, że dysleksja nie jest kwestią wiary. Trudności dyslektyczne- jak je rozpoznać, czyli zestaw objawów.…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 90 minut Program webinaru: 1. Wyzwania edukacji zdalnej w kontekście SPE. 2. Platformy komunikacyjne - korzyści i pułapki. 3. Polecane platformy on-line - m.in. Canva, Learning Apps, Wordwall.…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Terminarz oceny efektywności pomocy p-p dla dla uczniów z opinią, orzeczeniem lub indywidualnym rozpoznaniem potrzeby pomocy p-p przez nauczyciela.…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Zasady pedagogiki Marii Montessori. 2. Montessori w przedszkolu i szkole. 3. Jak wykorzystać elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi (warsztat):…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. FAS/FASD - informacje ogólne, przyczyny, objawy. 2. Zaburzenia pierwotne i wtórne. 3. Umiejętności poznawcze, funkcjonowanie psychospołeczne. 4. Przekrojowy rozwój dziecka…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Budowa i działanie narządu głosu. Prawidłowe nawyki oddechowe 2. Patologia głosu – profilaktyka chorób gardła i krtani. 3. Higiena głosu.…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci. 2. Jak reagować na agresję dziecka na lekcji. 3. Jak reagować w sytuacjach krytycznych. 4. Możliwe procedury działań w…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Rola nauczyciela w nauczaniu zdalnym. 2. Organizacja procesu nauczania w warunkach nauki zdalnej. 3. Narzędzia służące angażowaniu i motywowaniu uczniów do nauki. 4.…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Przyczyny nieadekwatnego poczucia własnej wartości ucznia. Filary adekwatnego poczucia własnej wartości. Jak pracować z dzieckiem z nieadekwatnym poczuciem własnej wartości.…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi.... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Filozofia Kaizen – założenia ogólne. 2. Kaizen – zastosowanie w pracy psychopedagogicznej. 3. Naturalny przebieg mechanizmu walki i ucieczki przy…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Jak rozwój kompetencji kluczowych wpływa na rozwój dziecka? Efekty rozwijania różnych kompetencji kluczowych w procesie rozwoju dziecka. Metody pracy edukacyjnej.…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Kompetencje kluczowe i ich rola w procesie edukacyjnym. 2. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych kształcących kompetencje kluczowe. 3. Propozycje metod, form…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 45 minut Program webinaru: 1. Istota seplenienia. 2. Ćwiczenia w przypadku terapii seplenienia bocznego i międzyzębowego. 3. Niuanse, które warto wprowadzić w terapii seplenienia. Osoba…

20.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut 1. Istota badań przesiewowych - kiedy? po co? dla kogo? jak? 2. Przegląd dostępnych narzędzi do badań przesiewowych. 3. Propozycja autorskiego narzędzia do logopedycznych badań przesiewowych. Osoba…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Trochę psychologii na temat rozwoju dziecka i jego wpływu na przyswajanie pojęć matematycznych. Metody pozwalające na prowadzenie ciekawych zabaw matematycznych:…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Program: 1. Czym jest metoda audytywna-werbalna 2. Dla kogo jest przeznaczona 3. Strategie stosowane w metodzie 4. Rola rodziców w terapii…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Mózg trójjedyny, a zjawisko samoregulacji. 1. Czym jest samoregulacja i dlaczego jest ważna? 2. Gad i ssak kontra kora nowa, czyli…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Krótka powtórka - samoregulacja- specyfikacja 2. Obszary samoregulacji i możliwości oddziaływań psychopedagogicznych 3. Obszar biologiczny •Kluczowe cechy obszaru biologicznego •pięć…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 45 minut Program webinaru: Istota mowy bezdźwięcznej. Słuch mowny i oddychanie jako klucze do terapii mowy bezdźwięcznej. Metoda lax vox w terapii mowy bezdźwięcznej. Osoba…

20.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 45 minut Program webinaru: Dlaczego głoska „r” jest taka trudna? Ćwiczenia niezbędne do wywołania prawidłowej artykulacji „r”. „Triki” logopedyczne, które warto zastosować w terapii rotacyzmu.…

20.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 90 minut Program webinaru: Obowiązująca dokumentacja dotyczącą nauczyciela wspomagającego. Tworzenie dokumentów dla ucznia z orzeczeniem. Osoba prowadząca: mgr Dorota Fornalska logopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, ekspert ds. osób niepełnosprawnych. Prezes…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Rola i obowiązki nauczyciela wspomagającego-kompetencje w procesie kształcenia zdalnego 2.Regulamin pracy zdalnej nauczyciela wspomagającego. 3.Metody nauczania online – rodzaje metod kształcenia zdalnego. 4.Zalety…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 90 minut Program webinaru: Przepisy prawa oświatowego dotyczące nauczyciela wspomagającego. Rola i zadaniami nauczyciela wspomagającego. Współpraca z nauczycielami wiodącymi na lekcji – rozwiązywanie trudnych sytuacji. Osoba prowadząca: mgr…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Komunikacja z rodzicami dziecka. 2. Zasady współpracy z innymi nauczycielami. 3. Trudne sytuacje w pracy nauczyciela wspomagającego. Osoba prowadząca: mgr Dorota Fornalska -…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 90 minut Program webinaru: Jak pracować nad prawidłowym oddychaniem w trakcie terapii logopedycznej? Czym jest Lax Vox? Jak go zastosować w terapii logopedycznej? Jakie…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Podstawy teoretyczne i terminologiczne. Rozwiązania praktyczne: dobór słownictwa, pomoce terapeutyczne. Gesty wspierające artykulację. Technika słów kluczowych. Zalecenia dla rodziców. Osoba prowadząca:…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Rodzaje zaburzeń samogłosek i spółgłosek. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek dwuwargowych (p, b, m). Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 90 minut Program webinaru: 1. Integracja sensoryczna – podstawowe zagadnienia. 2. Rozwój dziecka a integracja sensoryczna. 3. Niegrzeczne czy z problemami SI? 4. Diagnoza i plan terapii. Osoba…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Koło złości. Narzędzia pozytywnej dyscypliny. 4 błędne koła w wychowaniu. Co robić, czego nie robić?- ściągawka Pierwsze kroki dogadania się…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Rodzina jako system Rodzina zdrowa i zmarginalizowana – różnice w codziennym funkcjonowaniu Nie mów, nie ufaj, nie odczuwaj- trzy zasadnicze zasady…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Zadania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole. 2. Trudności, na jakie…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim według przepisów prawa oświatowego. 2. Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć.…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Przyczyny seplenienia. Dlaczego głoski szumiące łatwiej wywołać niż ciszące? Sprawdzone metody wywołania głosek dentalizowanych. Przykładowy scenariusz zajęć w terapii sygmatyzmu. Osoba…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego – charakterystyka zaburzenia (definicja, etiologia). 2. Diagnoza APD, diagnoza różnicowa i funkcjonalna. 3. Przedstawienie i omówienie poszczególnych…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Czym są uczucia? Jakie właściwości i funkcje mają uczucia? Jak powstają uczucia? Uczucie złości. Uczucie gniewu. Sposoby radzenia sobie ze…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Przyczyny wadliwej realizacji głoski „r”: Co się dzieje z czubkiem języka oraz bokami przy artykulacji „r”? 2. Rodzaje zaburzeń głoski…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webinaru... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Podstawowa wiedza o metodach terapeutycznych. - główne nurty terapeutyczne oraz podejścia w obrębie tych nurtów, - dobór metod terapeutycznych, -…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Historia terapii miofunkcjonalnej 2. Cele terapii miofunkcjonalnej 3. Przyczyny zaburzeń miofunkcjonalnych 4. Konsekwencje zaburzeń miofunkcjonalnych 5. Terapia miofunkcjonalna w praktyce - z kim?…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Trudności szkolne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, ryzykiem dyskalkulii). Zasady…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Rodzaje (typy) uszkodzeń zależne od stopnia ubytku słuchu u dziecka. 2. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w klasie/szkole ogólnodostępnej. 3.…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 45 minut Program webinaru: Dlaczego nie warto ćwiczyć czubka języka? Przykładowe pomoce do terapii wad wymowy wymienionych głosek. Metody pracy nad głoskami tylnojęzykowymi. Schemat zajęć…

20.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Etiologia i rodzaje uszkodzeń narządu słuchu. Badania słuchu. 2. Rozwój funkcji słuchowych. 3. Rozwój mowy dziecka z wadą słuchu. Zaburzenia…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Przyczyny mowy bezdźwięcznej: • Kłopoty z oddychaniem; • Zaburzenia słuchu fonematycznego 2. Istota mowy bezdźwięcznej – zniekształcenie fonologicznej korelacji dźwięczności.…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: Emocje - przykładowe teorie dotyczące emocji Geneza i rodzaje zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci Rozwój mózgu małego dziecka…

39.00

PLN

Zamów

Nagranie webinaru prowadzonego przez Joannę Nienałtowską-Padło. Nagranie można odtwarzać wielokrotnie przez 5 dni od momentu dokonania zakupu. Do nagrania dołączone są materiały z możliwością pobrania. Czas trwania nagrania: 120 minut.…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Zadania stymulujące percepcję wzrokową. 2. Zadania stymulujące percepcję słuchową. 3. Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem. 4. Ćwiczenia językowe. 5. Ćwiczenia rozwijające kompetencje matematyczne. Osoba…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Ogólne informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. 2. Przyczyny problemów w interakcjach społecznych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 3.…

39.00

PLN

Zamów

Czas trwania: 120 minut Program webinaru: I Zespół Aspergera - wybrane zagadnienia w oparciu o założenia terapii behawioralno-poznawczej: Kilka słów o emocjach Zachowanie, a funkcjonowanie społeczne Język Wybrane narzędzia i techniki…

39.00

PLN

Zamów

Tutaj krótki opis webi... Czas trwania: 120 minut Program webinaru: 1. Zespół Aspergera- podstawowe informacje i pojęcia 2. Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań społecznych • Zaburzenia w zakresie rozumienia…

39.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl