Awans zawodowy logopedy (logopeda początkujący) wg nowych zasad od 1.09.2022 r. – krok po kroku

Awans zawodowy logopedy (logopeda początkujący) wg nowych zasad od 1.09.2022 r. – krok po kroku

Opinie o szkoleniu:

„Dużo konkretnej i przydatnej wiedzy dotyczącej awansu.”

„Webinar bardzo pomocny, wiele cennych wskazówek.”

Informacje szczegółowe:

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Program szkolenia:

  1. Specyfika pracy logopedy  początkującego w szkole  i rozpoczynającego przygotowanie zawodowe.
  2. Przepisy oświatowe dotyczące zatrudnienia logopedów w szkole i niezbędnych kwalifikacji.
  3. Podstawy prawne awansu zawodowego od 1.09.2022.
  4. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami
  5. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  6. Ocena pracy i opinia z obserwacji.
  7. Zakończenie przygotowania zawodowego.

 

Osoba prowadząca:

Dorota Fornalska – logopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, ekspert ds. osób niepełnosprawnych, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz współpracy z rodzicami. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, z uczniami z dysleksją, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową. Zarządza 10 nauczycielami wspomagającymi w szkole, włączając dzieci z autyzmem do klas.

 

Dostęp do nagrania webinaru jest udzielany na 30 dni.

Po ukończeniu pobierz certyfikat z zakładki Moje konto -> Moje certyfikaty.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej