Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Opinie: „Jasny, prosty, konkretny przekaz.”

„Bardzo przydatne informacje, porządkujące wiedzę.”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

Program:

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
  2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela  na okres stażu.
  3. Wymagania niezbędne od nauczyciela wspomagającego realizującego staż na nauczyciela dyplomowanego.
  4. Dokumenty dołączane do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
  5. Współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym.
  6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacja dorobku zawodowego.

Osoba prowadząca:

 

mgr Dorota Fornalska

logopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, ekspert ds. osób niepełnosprawnych.
Prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie, autor i koordynator wielu projektów  na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawca oraz organizator terapii w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz współpracy z rodzicami. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową. Zarządza 10 nauczycielami wspomagającymi w szkole, włączając dzieci z autyzmem do klas. Ekspert w dziedzinie awansu zawodowego.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej