Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego

Opinie: „Dziękuję bardzo za webinarium, bardzo przydatne informacje, dowiedziałam się dużo istotnych informacji.”

„Bardzo ciekawy webinar. Wszystko wydaje się bardzo jasne i klarowne. Prosty sposób przekazu informacji.”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

Program:

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
  2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego: stażysty i kontraktowego-podobieństwa i różnice.
  3. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego odbywającego staż.
  4. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego.
  5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  6. Dokumenty przygotowywane na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.
  7. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
  8. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  9. Przygotowanie nauczyciela stażysty do rozmowy kwalifikacyjnej.
  10. Przygotowanie nauczyciela kontraktowego do egzaminu.

Osoba prowadząca:

mgr Dorota Fornalska

logopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, ekspert ds. osób niepełnosprawnych.
Prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie, autor i koordynator wielu projektów  na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawca oraz organizator terapii w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz współpracy z rodzicami. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową. Zarządza 10 nauczycielami wspomagającymi w szkole, włączając dzieci z autyzmem do klas. Ekspert w dziedzinie awansu zawodowego.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 10 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

Data startu: 2021-05-20 12:00

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl