Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg nowych zasad od 1.09.2022 – nauczyciel początkujący

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego wg nowych zasad od 1.09.2022 – nauczyciel początkujący

Opinie: „Bardzo ciekawe szkolenie. Merytorycznie bardzo dobrze przygotowane.”

„Wszystko szczegółowo omówione, wszystko jest jasne. „

 

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

 

Adresaci szkolenia: nowozatrudnieni nauczyciele wspomagający, inni nowozatrudnieni nauczyciele

Program:

1. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego początkującego w szkole i rozpoczynającego przygotowanie zawodowe.
2. Podstawy prawne awansu zawodowego od 1.09.2022.
4. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami.
5. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Ocena pracy i opinia z obserwacji.
7. Zakończenie przygotowania zawodowego.

 

Osoba prowadząca:

mgr Dorota Fornalska

logopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, ekspert ds. osób niepełnosprawnych.
Prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie, autor i koordynator wielu projektów  na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawca oraz organizator terapii w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz współpracy z rodzicami. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową. Zarządza 10 nauczycielami wspomagającymi w szkole, włączając dzieci z autyzmem do klas. Ekspert w dziedzinie awansu zawodowego.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej