Diagnoza funkcjonalna dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – przegląd narzędzi

Diagnoza funkcjonalna dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – przegląd narzędzi

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

Program:

  1. Narzędzia do oceny:
              – komunikacji i umiejętności społecznych,
              – natężenia autyzmu, 
              – profilu psychoedukacyjnego,
              – kompetencji życiowych.

Osoba prowadząca:

dr Katarzyna Wieczorek (Patyk) – pedagog specjalny-oligofrenopedagog, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Specjalista usprawniania osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapie z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie. Posiada uprawnienia do terapii SI, behawioralnej, metod AAC i wielu innych. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim potrzebami konkretnego dziecka oraz jego otoczenia. Dostosowuje metody pracy do dziecka, tak aby umożliwić mu rozwój na miarę jego możliwości. Od wielu lat przewodniczy zespołowi diagnostycznemu specjalizującemu się w rozpoznawaniu całościowych zaburzeń rozwoju – w tym szczególnie autyzmu i Zespołu Aspergera.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video

Dostęp do kursu jest udzielany na 10 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl