Dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce

Dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce

Opinie :

„Praktyczna wiedza, merytoryczne podejście do tematu.”

„Bardzo kompetentny prowadzący, a treści klarownie i precyzyjnie omówione”

„Super webinar, rzeczowo, konkretnie, bardzo dobry kontakt z osobą prowadzącą.”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program :

1. Dokumentowanie działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom/ uczniom w przedszkolu, szkole, placówce.

2. Forma i treść programów opracowanych przez nauczycieli i specjalistów – programy zajęć indywidualnych i grupowych oraz programy rewalidacji indywidualnej, Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET).

3. Dokumentowanie postępów ucznia przez nauczycieli i specjalistów – ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Osoba prowadząca:

dr Amelia Dziurda Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej;

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej