Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera w szkole masowej

Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera w szkole masowej

Opinie :

„Bardzo ciekawe spotkanie, ogrom informacji przekazany w sposób ciekawy i prosty”

„Treściwie, na temat, rzetelnie, świetnie, że prowadząca odpowiadała na pytania.”

„Dużo przydatnych informacji i wskazówek do pracy”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program :

  1. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem z autyzmem/Zespołem Aspergera w szkole/przedszkolu masowym.
  2. Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu: postrzeganie i przetwarzanie informacji, zaburzenia integracji sensorycznej, deficyty w zakresie kompetencji językowej i społecznej.
  3. Planowanie pracy i dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze spektrum autyzmu – aspekty praktyczne.
  4. O treningu umiejętności społecznych ucznia ze spektrum autyzmu słów kilka.

Osoba prowadząca:

dr Amelia Dziurda Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej;

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 10 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl