Dziecko z niedosłuchem na zajęciach rewalidacyjnych u logopedy

Dziecko z niedosłuchem na zajęciach rewalidacyjnych u logopedy

Opinie o webinarze:

„Dużo merytorycznej wiedzy popartej przykładami ćwiczeń.”

„Szkolenie zawierało dużo cennych treści, kompetentna prowadząca.”

Informacje szczegółowe:

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

Program webinaru:

  1. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
  2. Co robi logopeda w zespole do spraw WOPFU i IPET dla dziecka z niedosłuchem?
  3. Planowanie i realizowanie zajęć logopedycznych w IPET i dzienniku zajęć specjalistycznych.
  4. W jaki sposób logopeda może pomóc innym nauczycielom i specjalistom? – praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niedosłuchem w przedszkolu i szkole.
  5. Przykłady dobrych praktyk logopedycznych – rozwijanie języka u dzieci/uczniów z niedosłuchem.

Osoba prowadząca:

Amelia Dziurda-Multan- dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej.

 

Dostęp do nagrania webinaru jest udzielany na 30 dni.

Po ukończeniu pobierz certyfikat z zakładki Moje konto -> Moje certyfikaty.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej