Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program:

Dziecko ze spektrum w grupie przedszkolnej- charakterystyka .
Rówieśnicy dziecka ze spektrum jako czynniki regulujące.
Planowanie strategii działań – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Strategie stabilizujące.
Rozumienie emocji dziecka ze spektrum.
Rodzaje zabaw i zajęć rozbudzających ciekawość i gotowość dziecka ze spektrum do udziału w życiu grupy rówieśniczej w przedszkolu.
Wyzwania związane z uczeniem się reguł społecznych. Trudności i ograniczenia dziecka ze spektrum w przyswajania zasad i norm społecznych
Wnioski do dalszych prac, wskazówki.

Osoba prowadząca:

Katarzyna Orzeł – absolwentka Wydziału Psychologii UMCS w Lublinie. Psycholog, terapeuta systemowej terapii rodzin, pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Poradni Specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z autyzmem, edukator osób dorosłych. Specjalizuje się w psychologii i terapii dziecka i rodziny. Prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu. Szczególnie koncentruje się na wczesnej interwencji i wspomaganiu rodziny i dziecka z autyzmem, prowadząc zajęcia dla rodziców i dzieci z autyzmem. Współpracuje z Fundacją Corinfantis dla dzieci z chorobami serca, prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców dzieci z chorobami przewlekłymi.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej