Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania

Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania

Kurs składa się z 4 modułów. Każdy moduł zawiera wykład video oraz materiały pdf do pobrania. Na zakończenie każdego modułu należy rozwiązać test, co pozwoli na przejście do kolejnego etapu.

Kurs jest skierowany do wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat pracy z tzw. trudnym uczniem/wychowankiem.

Wsparcie dziecka w zmianie funkcjonowania na gruncie behawioralno-emocjonalnym przyniesie zapewne namacalne efekty w nauce. Problemy szkolne napędzają kłopoty wychowawcze, zaś te często są przyczyną nawarstwiających się zaległości i złych ocen.

W trakcie tego kursu nauczysz się rozpoznawać, właściwie interpretować oraz „rozbrajać” trudne zachowania uczniów podnosząc własne kompetencje i skutecznie pomagając „młodym gniewnym”, czy pogubionym,  i z całą pewnością zwiększysz efektywność pracy edukacyjno-wychowawczej.

Problematyka kursu obejmuje:

  1. Dla dociekliwych – teoretyczne podstawy tematyki zaburzeń zachowania i zachowań opozycyjno-buntowniczych wg międzynarodowych klasyfikacji.
  2. Zachowania destrukcyjne – kryteria, obszary, w których się przejawiają oraz wybrane strategie korygowania
  3. Techniki modyfikacji zachowania i raz jeszcze strategie radzenia sobie z grupą/klasą, a także wybrane metody oddziaływań indywidualnych.
  4. Wstęp do zagadnień związanych z pracą socjoterapeutyczną oraz podstawowe informacje nt. mechanizmów i ról grupowych.
  5. W ramach podsumowania- „Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne
    dzieci i młodzieży”, czyli – jak kto woli „Pacyfikowanie bez efektu piekielnie bezczelnych egzemplarzy”.

Dostęp do kursu wynosi 1 rok.

Czas trwania kursu odpowiada 13 godzinom dydaktycznym.

Osoba prowadząca:

Joanna Nienałtowska-Padło –pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej posiada akredytację Kuratora Oświaty w Lublinie.

Ukończenie kursu poświadczane jest wydaniem zaświadczenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045). 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

147.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej