Kompetencje kluczowe, czyli ważne jest to, JAK uczysz, a nie CZEGO uczysz

Kompetencje kluczowe, czyli ważne jest to, JAK uczysz, a nie CZEGO uczysz

Opinie :

„Webinar zawierał bardzo konkretne informacje, a Pani Prowadząca bardzo kompetentna, merytorycznie przygotowana i bardzo miła.”

„Webinar został poprowadzony w sposób rzeczowy i interesujący.”

„Merytorycznie, zwięźle i pomocnie. Bardzo dziękuję.”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program :

1. Kompetencje kluczowe i ich rola w procesie edukacyjnym.
2. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych kształcących kompetencje kluczowe.
3. Propozycje metod, form pracy i pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać do kształtowania kompetencji kluczowych.
3. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych – dobre praktyki.

Osoba prowadząca:

dr Amelia Dziurda Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej;

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 10 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl