Metoda Self-Reg w praktyce psychopedagogicznej. Implikacje dla pracy z grupą. Część II

Metoda Self-Reg w praktyce psychopedagogicznej. Implikacje dla pracy z grupą. Część II

Opinie :

„Webinar był treściwy i energetyczny :)”

„Duża dawka wiedzy”

„Bardzo przyjemnie i motywująco”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedyczne

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program:

1. Krótka powtórka – samoregulacja- specyfikacja
2. Obszary samoregulacji i możliwości oddziaływań psychopedagogicznych
3. Obszar biologiczny
•Kluczowe cechy obszaru biologicznego
•pięć sposobów na zmianę poziomu pobudzenia
•metamorfoza planu dnia
•przebieg zajęć
•współpraca z rodzicami
4. Obszar emocjonalny
•Koło emocji Plutchika
•aspekty regulacji emocjonalnej
•kluczowe cechy obszaru emocjonalnego
•na co uczulić rodziców?
5. Przykładowe techniki
•technika SNAP
•Stopklatka
6. Obszar poznawczy
•kluczowe aspekty obszaru poznawczego
•odkrycia dotyczące niezdolności do selekcjonowania myśli i uwagi
•najważniejsze problematyczne obszary w sferze poznawczej
•praca z rodzicami
•wzmacnianie umiejętności skupiania uwagi- pomocne strategie
7. Obszar społeczny
•kluczowe aspekty obszaru społecznego
•neurocepcja- klej spajający relacje
•związki między regulacją, współregulacją, samoregulacją
•okazje do nauki przez współpracę
•dobre praktyki- przykładowe zabawy poszerzające słownictwo związane z emocjami
8. Obszar prospołeczny
•kluczowe cechy obszary prospołecznego
•empatia i jej praktyczne aspekty
•prowadzenie dzieci do samo – i współregulacji
9. Podsumowanie

Osoba prowadząca:

mgr Joanna Nienałtowska-Padło – pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 10 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl