Nagranie webinaru: Diagnoza i terapia dysartrii

Nagranie webinaru: Diagnoza i terapia dysartrii

Opinie o webinarze:

„Bardzo wartościowy webinar. Będę polecać!”

„Bardzo merytorycznie, przejrzyście.”

Informacje szczegółowe:

Czas trwania: 120 minut

Program webinaru:

Dysartria jest zaburzeniem mowy często mylonym z afazją czy apraksją mowy. Może wystąpić w przebiegu wielu chorób ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Istotne jest zatem, aby dokładnie przyjrzeć się mechanizmom dysartrii, jej objawom i typologii. W czasie warsztatu chciałabym:
•zapoznać uczestników z definicją i typologią dysartrii
•przedstawić sposób badania pacjenta z dysartrią uwzględniając specyfikę zaburzenia
•pokazać metody pracy w oparciu o teorię neurorehabilitacji – Lax Vox, Voca Stim, PNF
•przedstawić niektóre choroby neurologiczne, w których ze względu na ich specyfikę należy wdrożyć inne metody pracy
•zapoznać z planowaniem terapii wg teorii SMART

Osoba prowadząca:

Tatiana Lewicka – specjalista neurologopeda, wykładowca, autorka publikacji oraz wielu szkoleń. Pracuje z pacjentami mającymi zaburzenia komunikowania się oraz uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurozwyrodnieniowych. Ważne miejsce w swojej pracy poświęca aspektom zaburzeń połykania oraz leczeniu żywieniowemu.

Zakup i odtworzenie nagrania nie jest równoznaczne z uczestnictwem w szkoleniu, w związku z czym zaświadczenie o udziale nie jest wydawane.

Dostęp do nagrania webinaru opiewa na 10 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

39.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl