Nauczyciel wspomagający – praca zdalna z uczniem ze SPE

Nauczyciel wspomagający – praca zdalna z uczniem ze SPE

Opinie :

„Bardzo konkretnie przekazane, na pewno skorzystam ze szkolenia w pracy.”

„Dużo pomysłów przydatnych do wykorzystania w praktyce”

„Ciekawie, w dostępny sposób przekazane informacje.”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program :

1. Rola i obowiązki nauczyciela wspomagającego-kompetencje w procesie kształcenia zdalnego
2. Regulamin pracy zdalnej nauczyciela wspomagającego.
3. Metody nauczania online – rodzaje metod kształcenia zdalnego.
4. Zalety i wady kształcenia zdalnego dla uczniów ze SPE.
5. Wskazówki dla rodziców.

Osoba prowadząca:

 

mgr Dorota Fornalska – logopeda, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, ekspert ds. osób niepełnosprawnych. Prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie, autor i koordynator wielu projektów  na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawca oraz organizator terapii w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz współpracy z rodzicami. Autor  licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy,  niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, z uczniami z dysleksją, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Jej priorytetem jest znalezienie takich metod pracy, aby każdemu dziecku umożliwić rozwój na miarę jego możliwości. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową. Zarządza 10 nauczycielami wspomagającymi w szkole, włączając dzieci z autyzmem do klas.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej