Pedagog zdalny w akcji. Rzecz o działalności wychowawczej, wspierającej i korygującej

Pedagog zdalny w akcji. Rzecz o działalności wychowawczej, wspierającej i korygującej

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne 

Program:

1. Sposoby realizacji zadań wychowawczych w trybie zdalnym;
2. Rozważania na temat problemów młodzieży i sposobów ich rozwiązywania;
3. Trójpoziome relacje, czyli psychopedagogiczne priorytety w edukacji zdalnej;
4. Co się dzieje w mózgu nastolatka?
5. „Pomocniki” pomagacza- jak zdalnie wpierać, chronić, wychowywać
– wybrane proste testy psychologiczne do pracy indywidualnej lub w małych grupach
– zabawy psychologiczne- relaks i samopoznanie
– rozmowy, porady, korygowanie postaw- kilka przydatnych inspiracji zakotwiczonych w nowych trendach psychopedagogicznych (T. Garstka ogrodnik)
– stres, motywacja oraz Kaizen – metoda „małych kroków” (DM, motywatory, antystresy).
6. Wybrane koncepcje psychologiczne, jako narzędzia w służbie wsparcia dzieci i młodzieży (koherencja, osobowościowa odporność, styl wyjaśniania zdarzeń)
7. „Przydasie” literackie- wybrane pozycje książkowe, scenariusze, ćwiczenia

Osoba prowadząca:

mgr Joanna Nienałtowska-Padło – pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej