Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

Kurs składa się z 7 modułów. Każdy moduł zawiera wykład video oraz materiały pdf do pobrania. Na zakończenie każdego modułu należy rozwiązać test, co pozwoli na przejście do kolejnego etapu.

GOTOWE ROZWIĄZANIA POPARTE WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Niedawno skończyłaś/ skończyłeś opracowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej placówce. A może jeszcze stoisz przed wyzwaniem stworzenia programów do zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • indywidualnych i grupowych,
 • programów rewalidacji indywidualnej,
 • Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET).

Lub zastanawiasz się, jak na koniec semestru dokonasz ewaluacji swoich działań?

Proponujemy Kurs e-learningowy: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej” to 7 modułów, a w nich:

 • gotowe dokumenty dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • odwołanie do aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prezentacje multimedialne,
 • filmy, które są uzupełnieniem wiadomości teoretycznych,
 • testy, które pozwalają na uzyskanie zaświadczenia MEN po ukończeniu kursu.

Potrzebujesz gotowych narzędzi? Zastanawiasz się, jak pod koniec semestru i na koniec roku ocenisz efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej podopiecznym w przedszkolu, szkole, placówce?

Skorzystaj z naszego kursu: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej”, do którego możesz mieć dostęp aż na 50 dni!

 • Podczas kursu utrwalisz wiedzę o tym, jakie akty prawne regulują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolach, szkołach, placówkach.
 • Zwrócisz uwagę na szczegółowe zapisy oraz ich praktyczną interpretację.
 • Będziesz mógł wykorzystać przykładowe dokumenty dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która powinna funkcjonować w każdym przedszkolu, szkole, placówce.
 • Dowiesz się, w jaki sposób oraz wedle jakich zasad  można uzyskać wsparcie od instytucji działających na rzecz dzieci, uczniów i rodziny.
 • Usystematyzujesz wiedzę na temat zadań nauczycieli, wychowawców, specjalistów (w tym: nauczyciela wspomagającego) oraz dyrektora w czasie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Będziesz mógł odnieść się do bibliografii, by wzbogacić swoje wiadomości w obszarze wspomagania dzieci i uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej posiada akredytację Kuratora Oświaty w Lublinie.

Ukończenie kursu poświadczane jest wydaniem zaświadczenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045). 

Program kursu:

Moduł 1: Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich interpretacja.

Moduł 2: Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.

Moduł 3: Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.

Moduł 4: Organizacja nauczania indywidualnego w przedszkolu, szkole, placówce. Nauczanie indywidualne a nauczanie domowe (edukacja domowa).

Moduł 5: Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Moduł 6: Programy do zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: programy zajęć indywidualnych i grupowych, programy rewalidacji indywidualnej, Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET).

Moduł 7: Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ocena efektywności pomocy p-p udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce.

Dostęp do kursu wynosi 1 rok.

Czas trwania kursu odpowiada 13 godzinom dydaktycznym.

Osoba prowadząca:

dr Amelia Dziurda Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

147.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej