Praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej

Praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej

Opinie:

„Webinarium życiowe, łatwe i jasne przekazywanie informacji”

„Genialny! Duża wrażliwość Pani Prowadzącej, empatia, a do tego wiedza :)”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania:  2 godziny dydaktyczne

Program:

 1. Rodzina jako system
 2. Rodzina zdrowa i zmarginalizowana – różnice w codziennym funkcjonowaniu
 3. Nie mów, nie ufaj, nie odczuwaj- trzy zasadnicze zasady funkcjonowania dziecka w rodzinie
 4. Uraz ostry i rozmyty
 5. Dzieci żelazne, czyli odporne. Elementy koncepcji Resilience
 6. Błędy wychowawcze w rodzinie dysfunkcyjnej
 7. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny zagrożonej dysfunkcją
 8. Skuteczne sposoby prowadzenia rozmowy. Potencjalne reakcje ucznia na udzielaną pomoc
 9. Skrypt przykładowej rozmowy
 10. Role rodzinne. Zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli
 11. Rozpoznawanie ról dzieci w warunkach szkolnych i sposoby pomocy
 12. Strategie działania nauczyciela
 13. Komunikacja w rodzinie wieloproblemowej. Teoria socjolingwistyczna Basila Bernsteina
 14. Przydatna literatura

 

Osoba prowadząca:

mgr Joanna Nienałtowska-Padło – pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej