Praktyczne aspekty dostosowywania wymagań dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

Praktyczne aspekty dostosowywania wymagań dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

Opinie :

„Webinar wartościowy przekazany w sposób przejrzysty, różny przekrój niepełnosprawności”

„Bardzo rzetelnie przedstawiony sposób dostosowania, konkretne rozwiązania do wykorzystania w praktyce i w dokumentach. Dziękuję”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program :

1. Zadania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu/szkole.
2. Trudności, na jakie napotykają w przedszkolu/szkole uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, niedowidzący, niedosłyszący, niepełnosprawni ruchowo, z autyzmem, z zespołem Aspergera.
3. Planowanie pracy i dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rozwiązania praktyczne.

Osoba prowadząca:

dr Amelia Dziurda Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej;

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 10 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl