Rewalidacja indywidualna z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

Rewalidacja indywidualna z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Opinie:

„Świetny, zdobyłam dzięki niemu dużo cennych i przydatnych informacji, jestem bardzo zadowolona, w pełni spełnił moje oczekiwania”

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program :

  1. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
  2. Rewalidacja indywidualna uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć.
  3. Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej.
  4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania (WOPFU) oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  5. Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  6. Przykłady dobrych praktyk – wybrane metody rozwijania kompetencji językowej i kompetencji społecznych uczniów autyzmem i Zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej.

Osoba prowadząca:

 

Amelia Dziurda-Multan- dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

59.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej