Rewalidacja indywidualna z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Rewalidacja indywidualna z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Opinie :

„Świetny, zdobyłam dzięki niemu dużo cennych i przydatnych informacji, jestem bardzo zadowolona, w pełni spełnił moje oczekiwania”

„Super! bardzo dużo rzeczowych informacji, wszystko wytłumaczone krok po kroku.”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program :

1. Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim według przepisów prawa oświatowego.
2. Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć.
3. Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej.
4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
5. Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
6. Przykłady dobrych praktyk – wybrane metody usprawniania umiejętności oraz metody terapii ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w placówce ogólnodostępnej.

Osoba prowadząca:

 

Amelia Dziurda-Multan- dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej