Uczeń z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią w szkole masowej – dostosowanie wymagań

Uczeń z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią w szkole masowej – dostosowanie wymagań

Opinie :

” Był naprawdę ciekawy, myślę, że będzie pomocny w mojej dalszej pracy z uczniami.”

„Jedne z najlepszych szkoleń, jakie odbyłam :)”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Program :

  1. Trudności szkolne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, ryzykiem dyskalkulii).
  2. Zasady indywidualizowania pracy pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Sposoby, formy i metody dostosowywania wymagań edukacyjnych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  4. Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – analiza przykładów z perspektywy polonisty i pedagoga specjalnego.

 

Osoba prowadząca:

dr Amelia Dziurda Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej;

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 30 dni.

 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej