Zespół Aspergera – od teorii do praktyki

Zespół Aspergera – od teorii do praktyki

Kurs składa się z 5 modułów. Każdy moduł zawiera wykład video oraz materiały pdf do pobrania. Na zakończenie każdego modułu należy rozwiązać test, co pozwoli na przejście do kolejnego etapu.

Kurs jest skierowany do

 • nauczycieli pracujących z osobami z ZA
 • wychowawców placówek edukacyjno-wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych
 • nauczycieli wspomagających
 • terapeutów pedagogicznych ( i nie tylko J)
 • pedagogów i psychologów szkolnych
 • rodziców dzieci i nastolatków z ZA
 • innych zainteresowanych

Jakie treści zawiera kurs?

 • W module pierwszym zamieszczone zostały informacje przydatne nauczycielom, a dotyczące funkcjonowania szkolnego dzieci z ZA.
 • Moduł drugi poświęcony jest okresowi dojrzewania u nastolatków ZA
 • Trzeci moduł zawiera przydatne informacje, techniki, narzędzia oparte na założeniach psychologii behawioralno-poznawczej. Przestawione treści będą pomocne również dla pedagogów pracujących w placówkach szkolno-wychowawczych i mogą stać się inspiracją do tworzenia własnych metod pracy.
 • Moduł czwarty poświęcony jest seksualności nastolatków z ZA.
 • Moduł piąty powstał w oparciu o cudowną książkę „Sekretna księga Asperdzieciaka” Cook O’ Toole Jennifer i stanowi konkretne porady dla Aspich stosowne do różnych sytuacji życiowych.

Dostęp do kursu wynosi 1 rok.

Czas trwania kursu odpowiada 17 godzinom dydaktycznym.

Osoba prowadząca:

 

Joanna Nienałtowska-Padło –pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej posiada akredytację Kuratora Oświaty w Lublinie.

Ukończenie kursu poświadczane jest wydaniem zaświadczenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045). 

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

Data startu: 2020-09-08

157.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada


ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin


e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435


Sylwia Zasada, tel.: 575 905 286


www.instytutlogopedyczny.pl

YT: https://www.youtube.com/c/InstytutEdukacjiLogopedycznej