Zespół Aspergera – strategie wspierania ucznia

Zespół Aspergera – strategie wspierania ucznia

Opinie :

„Bardzo wartościowy i merytoryczny webinar, osoba prowadząca w niezwykle interesujący i klarowny sposób przedstawiła omawiane zjawisko.”

„Bardzo dobry webinar, Pani prowadząca rewelacyjna, przykłady z życia – REWELACJA!”

Informacje szczegółowe:

Kurs stanowi nagranie webinaru zrealizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Czas trwania: 2 gdziny dydaktyczne

Program :

1. Ogólne informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

2. Przyczyny problemów w interakcjach społecznych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

3. Typowe objawy ZA- ogólna charakterystyka dziecka.

4. Zaburzenia w sferze zachowania, umiejętności społecznych, komunikacji.

5. Problemy w koordynacji ruchowej (niezgrabność ruchowa), zaburzenia sensoryczne, dodatkowe problemy.

6. Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń związanych z aktywnością i zachowaniem.

7. Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń społecznych.

8. Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń komunikacji.

9. Umiejętności poznawcze. Wskazówki dydaktyczne.

Osoba prowadząca:

mgr Joanna Nienałtowska-Padło – pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie testu wiedzy, dostępnego po obejrzeniu materiału video.

Dostęp do kursu jest udzielany na 10 dni.

Całość materiałów video, audio oraz dokumentów udostępnianych Użytkownikowi po zakupie kursu/nagrania stanowi własność autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. Żadna jej część nie może być udostępniana innym osobom poza Użytkownikiem, który dokonał zakupu kursu/nagrania poprzez platformę Instytutu Edukacji Logopedycznej.

Zamówienie

49.00

PLN

Zamów

Instytut Edukacji Logopedycznej

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435

www.instytutlogopedyczny.pl